Pogoji storitve

SPLOŠNO
Poslujemo izključno na podlagi spodaj navedenih splošnih pogojev poslovanja, ki veljajo za to in vse druge poslovne transakcije, tudi če ni tako izrecno navedeno. S temi se je kupec seznanil pred nakupom blaga. Blago je bilo predstavljeno s strani strokovnega svetovalca ENJO, ki se je dolžan
legitimirati. Kupec je bil seznanjen z uporabnostjo blaga, pravilno rabo, vzdrževanjem, cenikom in garancijskimi pogoji. Kupec skupaj z izdelki prejme tudi brošuro ENJO z vsemi potrebnimi podatki o blagu. Kupec se je s pogoji strinjal ob oddaji naročila oziroma prejetju njegove potrditve in ti pričnejo veljati, ko se naročilo s strani ENJO potrdi.

CENE, PLAČILO in POŠILJANJE
Vse cene zajemajo 22 % DDV in se po pisni, ustni ali telefonski ponudbi lahko spremenijo in niso obvezujoče. Kupec je bil seznanjen, da strokovni svetovalec ENJO dostavi blago izključno na podlagi naročila. Plačilo sledi po dostavi blaga. Če plačilo zamuja, se poleg drugih terjatev zaračunajo tudi zakonsko predpisane zamudne obresti. Poleg tega je podjetju ENJO treba povrniti morebitne stroške opominjanja in stroške za izterjavo zapadle terjatve. Izdelke se pošilja na lastno odgovornost kupca. Za pravočasen prihod pošiljke ne prevzemamo odgovornosti. Poleg tega imamo pravico zavrniti naročilo, ki ga je izdal strokovni svetovalec ENJO.

KAKOVOST, ODŠKODNINA
Zagotavljamo, da kakovost dostavljenih izdelkov ustreza evropskim standardnim predpisom. Pridržujemo si pravico do običajnih komercialnih odstopanj v teksturi blaga, kakršnih koli, barvi, teži in opremi. Kupec nima pravice do kakršnihkoli zahtev, še posebej ne odškodninskih, ki niso v skladu z garancijskim zahtevkom. Vsi morebitni zahtevki kupca so omejeni glede na vrednost dostavljenega blaga.

LASTNINSKI PRIDRŽEK
Dostavljeno blago ostane naša lastnina do celotnega plačila vseh odprtih računov. V primeru neplačila s strani kupca smo upravičeni, da blago izterjamo v skladu z lastninskim pridržkom, ne da bi pri tem odstopili od pogodbe. ENJO lahko od pogodbe odstopi, če kupec ni plačilno sposoben.

ODSTOPNA PRAVICA
Če je kupec pogodbeno izjavo oddal, lahko od pogodbe odstopi, če tako pisno oz. ustno strokovnemu svetovalcu ENJO izjavi, najkasneje v 14 dneh po prevzemu blaga. Rok uveljavitve te pravice teče od dneva, ko je kupec blago prejel. Kupec mora blago vrniti v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu, nepoškodovano in v nespremenjeni obliki in količini. Vračilo plačila bo ENJO opravil takoj, ko je to mogoče, najkasneje v roku trideset dni po prejemu sporočila o vračilu blaga.

GARANCIJA
Za vse naše izdelke ENJO nudimo 2–letno garancijo. V garancijskem roku bomo ob predložitvi originalnega računa, ki velja kot potrdilo o garanciji, odpravili kakršnekoli napake, ki so nastale zaradi napak v materialu ali pri izdelavi.

Izdelki so pod garancijo le, če se uporabljajo za predvideni namen in zanje skrbite na način, kot je določeno v navodilih za splošno uporabo in nego v brošuri ENJO. Vendar pa pod garancijo niso napake, ki so nastale zaradi obrabe ali nepravilne uporabe. Garancija za vse izdelke v komercialni rabi je 6 mesecev.

PRISTOJNO SODIŠČE
Za vse spore je pristojno sodišče v Mariboru.

ENJO SPOŠTUJE VAŠO ZASEBNOST
ENJO vaše osebne podatke uporablja strogo zaupno, interno, za izpolnjevanje vaših naročil in zahtev. Podatke bomo uporabili le za namen direktnega kontaktiranja preko elektronskega, pisnega oz. telefonskega sporočila z vašo privolitvijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679).

NAMEN IN UPRAVLJALEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
ENJO, Alenka Kügerl s.p. (nadalje: ENJO) skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov upravlja in obdeluje osebne podatke obstoječih in preteklih strank ENJO, ki poslovno, partnersko sodelujejo z ENJO ali so pokazali interes za ENJO.
Naš namen obdelovanja osebnih podatkov je:
• za vzpostavitev, upravljanje in izvajanje poslovnega odnosa pri distribuciji naših izdelkov,
• za krepitev odnosa s stranko, partnerskega poslovanja in posebej za spremljanje stranke v ENJOpur dom, brez kemikalij, v nov način čiščenja po metodi ENJO. Iz tega razloga hranimo podatke o nakupu, podatke o kontaktu z nami, ki jih posredujemo strankinim osebnim strokovnim svetovalcem ENJO.
• za informiranje o novostih, razvoju izdelkov ENJO, storitvah in karieri za strokovne svetovalce ENJO preko nas in preko naših samostojnih strokovnih svetovalcev ENJO,
• preko novic za informiranje o izdelku, metodi čiščenja in o našem poslovanju, za katere se stranka prijavi in odloči s pristopno izjavo. To odobritev lahko kadarkoli prekliče.
• Po vzpostavitvi poslovnega odnosa, za notranjo organizacijo prodajnih procesov.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO
ENJO obdeluje osebne podatke izrecno ob privolitvi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošnimi pogoji poslovanja ENJO, Alenka Kügerl s.p.
Če ste pokazali interes za ENJO, shranimo vaše osebne podatke, ki ste nam jih osebno posredovali. Podatke bomo uporabili le za namen direktnega kontaktiranja preko elektronskega, pisnega oz. telefonskega sporočila z vašo privolitvijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) oz. (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
• Če ste stranka ENJO, obdelujemo vaše osebne podatke, ker je tako določeno iz poslovnega vidika (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
• V nasprotnem primeru obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi našega prevladujočega upravičenega interesa za doseganje ciljev iz točke 1 (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

UPRAVLJANJE IN PRENOS OSEBNIH PODATKOV
Naš strežnik je varovan s požarnim zidom, z zaščito pred virusi in alarmnim sistemom. Naš nadzornik EDP nenehno spremlja procese, s katerim smo sklenili sporazum, skladen z DSGVO.
Če bo nujno potrebno, bomo za namene navedene v točki 1, vaše osebne podatke posredovali naslednjim prejemnikom:
• našim najetim sodelavcem za IT storitev in drugim ponudnikom za marketinške aktivnosti (npr. Glasilo, Novice, časopisni dnevnik …)
• upravnim organom, sodišču in organu javnega prava
• zavarovalnici ob nastanku zavarovanega dogodka (na primer zavarovanje odgovornosti)
• kooperativnemu partnerju in pravnim zastopnikom, ki delajo za nas
• inkaso agenciji za izterjavo dolgov
• banki za reševanje SEPA direktne bremenitve
Nekateri od zgoraj navedenih prejemnikov so lahko zunaj Slovenije ali obdelujejo vaše osebne podatke izven Slovenije. Raven varstva osebnih podatkov ni nujno skladna v drugih državah. Osebno in odgovorno si prizadevamo zagotoviti, da vsi prejemniki zagotovijo ustrezno raven varstva podatkov v obliki sporazumov, skladnih z DSGVO.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke varujemo tako dolgo, dokler in v obsegu, ki je potreben za zgoraj omenjene namene in smo za to pravno zavezani.
Za uresničitev našega partnerskega sodelovanja in zagotavljanja podpore pri čiščenju z metodo ENJO, brez kemikalij, vaše osebne podatke o strankah izbrišemo, v kolikor 10 let niste imeli kontakta z ENJO oz. s strokovnim svetovalcem ENJO, ali če ste pisno tako zahtevali in so se pravni časovni podatki upoštevali.
PRAVICE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI
Zakon DSGVO se nanaša le na osebne podatke. Varujemo in skrbimo tudi za poslovne podatke naših strank in poslovnih partnerjev.
Med drugim ste upravičeni (a) preveriti, ali in katere vaše osebne podatke ENJO obdeluje in pridobiti kopije teh podatkov, (b) zahtevati popravek, dopolnitev ali izbris svojih osebnih podatkov, če so te napačne ali niso obdelane v skladu z zakonom, (c) od nas zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, (d) če v določenih okoliščinah nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov ali prekličete predhodno soglasje za obdelavo, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, (e) spoznati identiteto tretjih oseb, ki so jim bili posredovani vaši osebni podatki, in (f) vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

NAŠ KONTAKT
Informacijskega pooblaščenca z zakonom nismo dolžni naročiti. Če imate vprašanja ali želite oddati vlogo, se prosim obrnite na upravljavca vaših osebnih podatkov:
ENJO, Alenka Kügerl s.p.
Koroška cesta 94, 2000 Maribor
privacy@enjo.si
Telefon +386 41 471 061