Varstvo podatkov

1. Namen in upravljalec vaših osebnih podatkov

ENJO, Alenka Kügerl s.p. (kurz: ENJO) osebne podatke upravlja in obdeluje skladno s Splošno uvedbo o varstvu podatkov, osebne podatke obstoječih in preteklih strank ENJO, ki poslovno, partnersko sodelujejo s ENJO ali so pokazali interes za ENJO.
Naš namen obdelovanja osebnih podatkov je:
• za vzpostavitev, upravljanje in izvajanje poslovnega odnosa pri distribuciji naših izdelkov.
• za krepitev odnosa s stranko, partnerskega poslovanja in posebej za spemljanje stranke v ENJOpur dom, brez kemikalij, v nov način čiščenja po metodi ENJO. Iz tega razloga shranimo podatke o nakupu, podatke o kontaktu z nami, ki jih posredujemo strankinim osebnim strokovnim svetovalcem ENJO.
• za informiranje o novostih, o razvoju izdelkov ENJO, o storitvah in karieri za strokovne svetovalce ENJO, skoz nas in skoz naše samostojne strokovne svetovalce ENJO.
• skoz Novice za informiranje o izdelku, metodi čiščenja in o našem poslovanju, za katere se stranka prijavi in odloči s pristopno izjavo. To odobritev lahko kadarkoli prekliče.
• Po vzpostavitvi poslovnega odnosa, za notranjo organizacijo prodajnih procesov.

2. Pravna podlaga za obdelavo

ENJO obdeluje osebne podatke izrecno ob privolitvi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošnih pogojih poslovanja ENJO, Alenka Kügerl s.p.
Če ste pokazali interes za ENJO, shranimo vaše osebne podatke, ki ste nam jih osebno posredovali. Mi bomo te podatke uporabili le za namen direktnega kontaktiranja preko elektronskega, pisnega oz. telefonskega sporočila z vašo privolitvijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) oz. (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
• Če ste stranka ENJO, obdelujemo vaše osebne podatke, ker je tako določeno iz poslovnega vidika (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
• V nasprotnem primeru obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi našega prevladujočega upravičenega interesa za doseganje ciljev iz točke 1 (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

3. Upravljanje in prenos osebnih podatkov

Naš Server je varovan skoz Firewall, z zaščito pred virusi in alarmnim sistemom. Naš nadzornik EDP nenehno spremlja procese s katerim smo sklenili sporazum, skladen z DSGVO.
Če bo nujno potrebno bomo za namene navedene v točki 1, vaše osebne podatke posredovali naslednjim prejemnikom:
• našim najetim sodelavcem za IT storitev in drugim ponudnikum za marketinške aktivnosti (npr. Glasilo, Novice, časopisni dnevnik …)
• Upravnim organu, sodišču in organu javnega prava
• Zavarovalnici ob nastanku zavarovanega dogodka (na primer zavarovanje odgovornosti)
• Kooperativnemu partnerju in pravnim zastopnikom, ki delajo za nas
• Inkaso agenciji za izterjavo dolgov
• Banki za reševanje SEPA direktne bremeniteve
Nekateri od zgoraj navedenih prejemnikov so lahko zunaj Slovenije ali obdelujejo vaše osebne podatke izven Slovenije. Raven varstva osebnih podatkov ni nujno skladna v drugih državah. Osebno in odgovorno si prizadevamo zagotoviti, da vsi prejemniki zagotovijo ustrezno raven varstva podatkov v obliki sporazumov, skladnih z DSGVO.

4. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke varujemo tako dolgo, dokler in v obsegu, ki je potreben za zgoraj omenjene namene in smo za to pravno zavezani.
Za uresničitev našega partnerskega sodelovanja in zagotavljanja podpore pri čiščenju z metodo ENJO, brez kemikalij, vaše osebne podatke o strankah izbrišemo v kolikor 10 let niste imeli kontakta z ENJO oz. s strokovnim stvetovalcem ENJO, ali če pisno ste pisno tako zahtevali in so se pravni časovni podatki upoštevali.

5. Pravice v zvezi z osebnimi podatki

Zakon DSGVO se nanaša le na osebne podatke. Mi varujemo in skrbimo tudi za poslovne podatke naših strank in poslovnih partnerjev.
Med drugim ste upravičeni (a) preveriti, ali in katere vaše osebne podatke ENJO obdeluje in pridobiti kopije teh podatkov, (b) zahtevati popravek, dopolnitev ali izbris svojih osebnih podatkov, če so te napačne ali niso obdelane v skladu z zakonom, (c) od nas zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, (d) če v določenih okoliščinah nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov ali preklicu predhodnega soglasja za obdelavo, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, (e) spoznati identiteto tretjih oseb, ki so jim bili posredovani vaši osebni podatki, in (f) vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

6. Naš kontakt

Informacijskega pooblaščenca mi z zakonom nismo dolžni naročiti.
Če imate vprašanja ali če želite oddati vlogo,
se prosim obrnite na upravljalca vaših osebnih podatkov:
Mail: privacy@enjo.si
Telefon +386 41 471 061
ENJO, Alenka Kügerl s.p.
Koroška cesta 94
2000 Maribor
Slovenija